Träningstider & Plats

Plats: Gamla Nicolaiskolans gymnastiksal, Bergaliden 11 (mellan Vitra och Gamla Nicolaiskolans huvudbygnad). karta   Våren 2024 (Med förbehåll för ändringar.) Dörrarna stängs 5 min. innan träningen börjar.