Träningstider & Plats

Plats: Gamla Nicolaiskolans gymnastiksal, Bergaliden 11 (mellan Vitra och Gamla Nicolaiskolans huvudbygnad). karta   Hösten 2022/ Våren 2023 (Med förbehåll för ändringar.)