Plats: Gamla Nicolaiskolans gymnastiksal, Bergaliden 11
(mellan Vitra och Gamla Nicolaiskolans huvudbygnad). karta

Träningssalen

Träningssalen

 

Våren 2024
(Med förbehåll för ändringar.)

Dörrarna stängs 5 min. innan träningen börjar.