Plats: Gamla Nicolaiskolans gymnastiksal, Bergaliden 11
(mellan Vitra och Gamla Nicolaiskolans huvudbygnad). karta

Träningssalen

Träningssalen

 

Hösten 2022/ Våren 2023
(Med förbehåll för ändringar.)