Tävlingsträning & tävlingar

Helsingborgs karateklubb är en ideell förening. All arbete som utförs i klubben görs utan betalning eller arvode. Helsingborgskarate klubb har som målsättning att ALLA oberoende av ekonomisk förmågan ska kunna träna karate och delta i tävlingar. Varför vi arrangerar och deltar på tävlingar där alla, barn som vuxna, kan deltaga. Tex.: Öresunds Cup och regionskampen.

För att gynna klubbens medlemmar har en grupp av föräldrar erbjuden sin hjälp i samband med tävlingar och specialträning av elever som önskar extra träning inför tävlingar.
Styrelsen i Helsingborgskarate klubb erbjuder denna trupp och föräldrarna sitt stöd, följande gäller dock.:

§1: Alla medlemmar av Helsingborgskarate klubb kan bli en del av tävlingsgruppen.
Det som krävs är personligt engagemang och viljan att träna kontinuerligt på de vanliga och tävlingspassen.

§2: Vid terminsbörjan förväntas det att gruppen lämnar en lista till styrelsen med de tävlingar man önskar deltaga på.
Det finns möjlighet löpande att uppdatera listen inom terminsperioden.
Styrelsen ska dock godkänna dessa och ser till att det finns ekonomi till detta.

§3: Det är inte tillåtet att träna i andra klubbar eller för tränare som inte är anslutna till Helsingborgskarate klubb, vänskapsklubbar eller Karate Nord.
Detta ska säkra den enskilda eleven att tränar samma stil som Helsingborgskarate klubb.

§4: Helsingborgskarate klubb har som målsättning att träna traditionell karate och inte sports karate.
Traditionell karate ska säkra att alla klubbens elever förstår de grundläggande värderingar inom karaten.

§5: Är man en del av ”tävlingsgruppen” i Helsingborgskarate klubb får man inte utan tillstånd ställa upp på tävlingar som inte är godkända av styrelsen.
Tävlar man representerar man Helsingborgs karate klubbs stil.

§6: Helsingborgskarate klubb har via sitt samarbete med Karate Nord möjlighet att ta in specialtränare från andra klubbar.
Vilken man har som målsättning att göra 1-2 gångar pr. månad

§7: Tävlingsgruppen ska delta på de specialträningspass och läger som klubben ger möjlighet för.

§8: Eventuellt frånvaro ska anmälas till aktuelle tränare.

§9: Tänk på att karate inte bara sitter i bältet.
I Helsingborgskarate klubb menar vi att kvalitet är kunskap!
Ta den tiden det tar att lära och skynda långsamt.

Osu

Styrelsen Helsingborgs karateklubb