OSU!

I bland kan det vara svårt att komma ihåg hur en kata är, vilke rörelser etc. vi har därför i samarbete med JKS och JKS Danmark fått tillgång till olika videos där man kan se de olika katas.

vi kommer löpande att publisera dem på vår hemsida.

del 1: Basis Kata: Heian/Pinnan

del 2: Avancerad Kata

del 3: Senior Kata

Del 4: Junron Kata