Måndag den 13. mars 2017 hölls Helsingsborgs Karateklubb sitt årsmöte på Hedberg Bil i Helsingborg.

En presentation av Klubbordförande Peter Stenfors kring förbundets utveckling under 2016, där bl.a stigande kurvor för aktiviteter och engagement togs upp som goda eksempel på vilken utveckling klubben har genomgått under 2016 och det goda samarbete med de övriga klubbar KarateNord kring gradering.

Valberedningensförslag gav nytt mandat till ordförande och styrelsen.

 

Ordförande och styrelse tackade alle deltagarna för frammöte och Hedbergs Bil för vi fick använda lokalen.