Karate är en liten sport, vi är därför mycket beroende av våra sponsorer.

Stöd våra sponsorer, de stödjer oss.

 

 

KAITEN erbjuder ett stort urval av special produkter riktat emot utövare av Karate.

KAITEN erbjuder ett stort urval av special produkter riktat emot utövare av Karate.

 

 

MDC Nordic är ERP huset som hittar en lösning och sätter kunden i centrum. Leveratör av Microsoft Dynamics ERP, CRM och Business Intelligence