Helsingborgs karateklubb har 7 huvudregler som vi följer, dessa kallas för Dojo kun:

  Dojo_kun

Gör vad som är rätt

Var modig

 Visa välvilja

 Var artig och respektera din medmänniska

 Var sann i ord och handling

 Lev med heder

 Var trofast och lojal