Ordförande: Peter Stenfors

Vice ordförande: vacant

Ledamot: Ajla Feratovic

Ledamot: Petra Helldén

Ledamot: Tom Jarl

Kassör: Katharina Dahl

Sekreterare: Joakim Hellden

Hedersledamot på livstid: Arne Sjöberg

Revisor: Alexander Dahl

Valberedning: René Stenfors

 

Kontakta styrelsen:
info@helsingborgskarate.com