Inom Helsingborgs karateklubb anordnar vi gradering (Shinsa) för våra medlemmar ca. 2 gånger per år.
Månaderna april/maj (Helsingborg) och december (Fredensborg) står som riktmärke. Det kan finnas möjlighet att gradera sig under eventuella sommarläger om det anordnas av klubben.
Vi ställer inget krav på att man MÅSTE gradera sig – det är din tränare och Sensei som bestämmer när du är klar för gradering.

StenforsgiFör att få lov att gradera sig krävs det att man som medlem har tränat minst 30 gånger under minst 3 månader. Att man har all den kunskap som varje enskild grad kräver. Det är din Sensei/instruktör i klubben som avgör om du som medlem innehar den kunskap som krävs och därmed får lov att gå upp för gradering.

Inför varje kyu/dan gradering bjuder Helsingborgskarate Klubb in externa censorer, som avgör om du som medlem verkligen har all kunskap och är godkänd att bära nästa grad.
För brun och svartbälten gäller minst 6/12/18 månaders träning och individuell bedömning.

Min. ålder för Shodan gradering är 16 år.
Min. ålder för Nidan gradering är 20 år.

Dan graders interval är min. graden i år. dvs. 2 dan min 2 år från 1 dan. 3 dan min. 3 år från 2 dan. etc.

Att ”hasta” igenom sina grader och att enda målet är vilken färg bältet har – är inte kvalitet! Vi menar att kvalitet är kunskap! Ta den tiden det tar, att lära och skynda långsamt. Ett svart bälte kan vem som helst köpa, men det ger dig inte den kunskap som ett svart bälte representerar.

Karate Kids:

 

Del/Barngradering:
I Helsingborgskarate Klubb tränar vi de yngre barnen i samma pensum som krävs av barn som är 8 år och däröver. För att motivera och belöna har vi gjort ett system med delgraderingar. Där barnet graderas i delar av det pensum som är och samtidigt ”tränar” på en gradering för en censor.
Vi har upp till 3 delgraderingar:
1: Kata (form)(bälte: gul/orange) – 12 kyo
2: Kihon (grundteknik)(bälte: orange/grön) – 11 kyo
3: Gohon kumite (5 stegs arrangerad fighting)(bälte: grön/blå) – 10 kyo

Alla är moment som ingår i en helgradering och som ger både barn och föräldrar säkerhet för att man är mogen för en gradering.

Mon/Kyu gradering gradering:
När det gäller barn 8-13 år följer vi reglerna för ”mon” gradering, det betyder att barn mellan 8 och 13 år har samma pensum när det gäller gradering, men ska gradera sig på samma nivå 2 gånger.

Barn/ungdomar under 16 år kan inte graderas till shodan.

För att delta på graderingen ska du:

  • Vara medlem av Helsingborgskarate klubb Ha betalt din medlemsavgift
  • Vara godkänd för gradering
  • Ha betalt din graderingsavgift

På graderingen ska du ta med dig:

  • Medlemskort/medlemsnummer till Helsingborgskarate klubb eller kvitto på betald medlemsavgift.
  • Kvitto på betald graderingsavgift
  • Graderingsbok


Krav på kata kunskap vid de olika graderna:

12 kyu: Taikyoku-shodan
11 kyo: Taikyoko-Nidan
10 kyo: Alla föregående kata
9 kyo: Alla föregående kata + bunkai
8 kyo: Heian Shodan + alla föregående kata + bunkai
7 kyo: Heian Nidan + alla föregående kata + bunkai
6 kyo: Heian Sandan + alla föregående kata + bunkai
5 kyo: Heian Yondan + alla föregående kata + bunkai
4 kyo: Heian Godan + alla föregående kata + bunkai
3 kyo: Tekki Shodan, Junro Shodan + alla föregående kata + bunkai
2 kyo: Bassai Dai, Junro Nidan + alla föregående kata + bunkai
1 kyo: Sentei: Jion eller Enpi + Junro Sandan + alla föregående kata.
1 dan: Sentei: Bassai Dai, Jion, Enpi, Kanku Dai, Shintei: Heian 1-5 och Tekki Shodan Shitei: Junro 1-3

 

Bältesfärger vid olika barn (mon)grader:

12 kyu Gul/orange/gul
11 kyu Orange/grön/orange
10 kyu Grön/blå/grön
9 kyu Gult/vitt/gult
8 kyu Orange/vitt/orange
7 kyu Rött/vitt/rött
6 kyu Grön/vitt/grön
5 kyu Blå/vitt/blå
4 kyu Blå/vitt/blå
3 kyu Brun/vitt/brun
2 kyu Brun/vitt/brun
1 kyu Brun/vitt/brun

Barn/ungdomar under 16 år kan inte graderas till shodan.

 

Bältesfärger vid olika vuxen grader:

10 kyu Vitt bälte
9 kyu Gult bälte
8 kyu Orange bälte
7 kyu Rött bälte
6 kyu Grönt bälte
5 kyu Blått bälte
4 kyu Lila bälte
3 kyu Brunt bälte
2 kyu Brunt bälte
1 kyu Brunt bälte
1 dan Svart bälte

Publik?
Vid kyu och barngraderingar har publik inte tillträde. Detta för att inte stressa den enskilda eleven i onödan.

 

Brodyr på bälte och dräkt:
Det finns inget krav i Helsingborgs karate klubb att man ska ha klubb logga på dräkten. Men har man brodyr på dräkten, skall detta representera de värderingar och den stilart som Helsingborgs karateklubb står för.

Dvs. brodyr med Helsingborgs karateklubbs logga, logga som representerar Kyokushinkai eller Shotokan är tillåten.

Det får inte finnas brodyr eller märke på dräkten/bälte som kan vara stötande för karaten eller för klubben. Fråga Sensei om du har frågor.