Hbg kk


Årsmöte den 28 februari 2015 klockan 12:30-14:30
Plats: Gamla Nicolai Skolan

Den 28 februari 2015 är det dags för Helsingborgskarate klubbs årsmöte, det vore trevligt om du kunde komma då.
Mötet börjar kl. 12:30, (strax efter träningen) anhöriga och respektive är också mycket välkomna.
Endast medlemmar av Helsingborgskarate klubb har vid årsmötet rösträtt.

Efter mötet tänkte vi gå ut och äta (kl. 17:20)
(evt tura med färjan Aurora – färjan avgår från Knutpunkten kl. 17:50 – mat och båt är egen betalning)

Dagordningen för årsmötet

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Val av mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare.
§ 4. Godkännande av dagordningen.
§ 5. Val av justerare och rösträknare.
§ 6. Verksamhetsberättelse för 2014.
§ 7. Ekonomiskredogörelse för 2014.
§ 8. Budget för 2015
§ 9. Revisors berättelse.
§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
§ 11. Höjning av medlemsavgift.
§ 12. Valberedning redovisar förslag till styrelsen för 2015.
§ 13. Val av Ordförande för 2 år. (Sittande: Peter Stenfors)
§ 14. Val av ledamöter för 1 år. (Sittande är Carl Gunnar Hanson, Jonas Örn, Magnus Extergren, avgående: Dorte Dahl, Patrik Steén
§ 15. Val av suppleant för 1 år.
§ 16. Val av revisorer för 1 år. (Sittande är Patrick Serrarens)
§ 17. Val av valberedning för 1 år. (Sittande är René Stenfors, avgående: Peter Serrarens)
§ 18. Övriga frågor.
§ 19. Mötet avslutas.

För att veta hur mycket fika vi behöver på mötet och hur många vi ska beställa bord till, så vill vi att ni ska anmäla hur många som kommer.

Svara senast den 15 februari 2015 till: info (a) helsingborgskarate.com.

Ange hur många ni kommer på årsmötet och om ni ska med ut och äta på Aurora.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
Helsingborgskarate klubb