Det har igenom längre tid varit svårt att få plats till alla karate ka’s och träningstider på Tågaborgskolan.
Vi har därför i samarbete med Lokalbokningen i Helsingborg hittat en lösning som gärna skulle lösa våra utmaningar kring plats och förråd.

Höstterminen kommer vi att träna i Gamla Nicolai Skolans gymnastiksal, Bergaliden 11,  Helsingborg

Träningssalen

Träningssalen

Träningstiderna för höstterminen följar vårens med några få undantag, kontrollera därför vilka träningstider som gäller för dig.

Träningstider & Plats

Vänliga hälsningar
Helsingborgs karate klubb