STORT GRATTIS till alla deltagare vid Arnes Cup 2013 och STORT TACK till alla föräldrar som hjälpte till med att göra Arnes Cup 2013 och klubbens 40 års jubileum till en trevlig upplevelse.

Bilder från Kata finns här.

 

Arnes Cup 2013

 

 

Resultat:

Kodomo – Kata
1: Viktor Abbassi
2: Love Engman
3: Tim Klavestrand
3: Wendy Nilsson
3: Alexander Dahl
3: Sandie Hagerman
3: Sebastian Hedlund
3: Kevin Eriksson
3: Donya Amirjalali
3: Oliver Eriksson
3: Josephine Rosenborg
3: Melvin Dahlberg
3: Liam Wallengård
3: Elin Acova
3: Peter Noergaard
3: Jacob Langell
3: Eric Rydström
3: Louise Cheander
3: Victor Östlund
3: Saga Extergren
3: Mathilda Hansen
3: Erik Extergren
3: Enar Joldic
3: Rohan Uceson
3: Diyak Milli

Senior – Kata
1: Panos Fitopolus
2: Marcus Persson
3: Magnus Extergren
3: Edgar Axelson
3: Benny Carlson
3: Theresé Elvin
3: Mattias Eriksson
3: Håkan Pengen
3: Johan Cheander
3: Tam Trihn

Kodomo – Kumite
1: Love Engman
2: Viktor Abbassi
3: Alexander Dahl
3: Sebastian Hedlund
3: Wendy Nilsson
3: Donya Armijalali
3: Oliver Eriksson
3: Melvin Dahlberg
3: Victor Östlund
3: Saga Extergren

Senior – Kumite
1: Håkan Pengel
2: Magnus Extergren
3: Theresé Elvin
3: Edgar Axelson
3: Marcus Persson
3: Panos Fitopolus
3: Kevin Eriksson