Vad är karate?
Karate är ursprungligen en speciell stridsmetod och ett självförsvarssystem utan vapen och som har en månghundraårig historia.
Karaten är uppbyggd på att använda hela kroppen där slag, blockeringar och sparkar utgör grunden.

karate

Karate består både av offensiva och defensiva tekniker.

Karate betyder på japanska ”tom hand” (kara = tom, te = hand) och är idag både ett modernt självförsvar och en tävlingsidrott.

Genom att träna karate lär man sig inte bara självförsvar utan får även en mångsidig motion vilken utvecklar förmågan att hantera stress, kroppsmedvetande, andningstekniken och andra mentala och fysiska färdigheter.

Det finns ett flertal olika skolor (stilar) inom karate. Den karate stil vi tränar heter Shotokan, som räknas till de traditionella karatestilarna och är i särklass störst i världen.

Varför bugar man i karate?
Karate är en japansk stridskonst vilket gör att vi behållit vissa av de regler som gäller när man tränar i Japan. I Japan bugar man mot varandra när man hälsar precis som vi väst tar i hand.

Måste jag buga?
Planerar du att träna Shotokan karate i Helsingborgs karateklubb måste du göra detta. Vi anser att det är en viktig del i karaten att ha respekt för andra människor. När du kommer in i träningslokalen (dojon) eller går ut ur den, då hälsar man med en bugning och ett tydligt ”OSU”. När du möter en äldre person eller högre graderad, hälsar du med ett tydligt: ”OSU”. När du tränar med motståndare börjar man och slutar man med att hälsa. Detta gäller även när du tränar kata. Detta är ur respekt för karaten, instruktörer och andra utövare.

Vad betyder Osu?
Osu kommer troligen ifrån det gamla japanska ordet: Osu-Shimoby, som användes i samband med samurajernas hälsning och som är ett uttryck för tålamod. Vi använder det inom karaten som en hälsning och ersättning för ordet ”Ja” och ”förstått”. Detta ord säger mycket om den filosofi som karaten bygger på. En bra karate ka förväntas uttala ett starkt Osu, där själen är med. Ett kraftigt/starkt Osu visar på respekt, ödmjukhet, hövlighet, koncentration, vilja och styrka. Osu är din indikator på din karate anda.

Svagt Osu – svag karate anda – starkt Osu – stärk karate anda.

kaiten_kumite