Den 5 mars 2016 är det dags för Helsingborgskarate klubbs årsmöte, det vore trevligt om du kunde komma då.
Mötet börjar kl. 12:30, (strax efter träningen) anhöriga och respektive är också mycket välkomna.
Endast medlemmar av Helsingborgskarate klubb har vid årsmötet rösträtt.

Efter mötet tänkte vi gå ut och äta (kl. 17:20)
(evt tura med färjan Aurora – färjan avgår från Knutpunkten kl. 17:50 – mat och båt är egen betalning)

För att veta hur många som kommer på årsmötet ska anmälan skickas till info (a) helsingborgskarate.com senast lördag den 27 februari 2016

 

Dagordningen för årsmötet

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av justerare och rösträknare.
 6. Verksamhetsberättelse för 2015.
 7. Ekonomiskredogörelse för 2015.
 8. Budget för 2016
 9. Revisors berättelse.
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 11. Valberedning redovisar förslag till styrelsen för 2016.
 12. Val av Kassör för 2 år. (Avgående Anna Stéen)
 13. Val av ledamöter för 1 år. (Sittande är Carl Gunnar Hanson, Magnus Extergren, avgående: Jonas Örn
 14. Val av suppleant för 1 år.(avgående Patrik Stéen)
 15. Val av revisorer för 1 år. (Sittande är Patrick Serrarens)
 16. Val av valberedning för 1 år. (Sittande är René Stenfors, avgående Joakim Héllden)
 17. Övriga frågor.
 18. Mötet avslutas.

 

2015_Årsmöte Agenda.pdf