Den 9 april 2011 är det dags för Helsingborgskarate klubbs årsmöte, det vore trevligt om du kunde komma då. Mötet börjar kl. 17:00, men ni får gärna komma i god tid så ni kan titta runt på museet först. Anhöriga och respektive är också mycket välkomna.

Efter mötet tänkte vi gå ut och äta på Aurora
(färjan seglar kl. 19:30 – mat och båt är egen betalning), alla som vill får följa med.

Dagordningen för årsmötet

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Val av mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare.
§ 4. Godkännande av dagordningen.
§ 5. Val av justerare och rösträknare.
§ 6. Verksamhetsberättelse.
§ 7. Ekonomiskredogörelse för 2010.
§ 8. Budget för 2011
§ 9. Revisors berättelse.
§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
§ 11. Valberedning redovisar förslag till styrelsen för 2011.
§ 12. Val av ordförande för 2 år. (Sittande: Peter Stenfors)
§ 13. Val av ledamöter för 1 år. (Sittande är Tom Jarl, Dorte Dahl, Carl Gunnar Hanson, Carin Hjärne, Poul Jacobsen)
§ 14. Val av revisorer för 1 år. (Sittande är Valentin Olsson, avgående)
§ 15. Val av valberedning för 1 år. (Sittande är René Stenfors)
§ 16. Övriga frågor.
§ 17. Mötet avslutas.

För att veta hur mycket fika vi behöver på mötet och hur många vi ska beställa bord till, så vill vi att ni ska anmäla hur många som kommer. Så fyll i blanketten nedan och lämna den till din tränare eller skicka ett mail senast den 31 mars 2011 till: info (a) helsingborgskarate.com.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
Helsingborgskarate klubb

Årsmöte 2011