Det har på det senaste varit en del som har ställt frågan:

”hur får jag reda på vad ni har registrerad om mig i eran databas?”

Information enligt personuppgiftslagen/hur behandlar vi dina data:
Du har enligt 26§ i personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Helsingborgskarate klubb, få besked om vilka personuppgifter om dig som Helsingborgskarate klubb behandlar och hur dessa behandlas. Du har också rätt att enligt 28 § i personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som Helsingborgskarate klubb behandlar om dig.

Mer info på www.datainspektionen.se