Träningstider för höstterminen 2010*

17 augusti – 16 december  2010 

  

* med förbehåll för ändringar

 ** anmälan via Sensei