Efter detta årets sommarläger graderade Sensei Peter Stenfors till Nidan – (2 dan)

Bild ifrån sommarlägret 2012. Sensei Peter Stenfors och Sensei Steen Mundus.