Som följa av för dålig tillslutning har det idag tagits beslut om att lägga ner den schemalagda tävlingsträningen på söndagarna, från och med söndag den 30 september 2012.

 

Vänliga hälsningar

Helsingborgskarate klubb