Tävlingskort

Tävlingskortet är obligatorisk för samtliga sanktionerade tävlingar vars regelverk är tillståndspliktiga enligt Kampsportsdelegationens beslut och lagen (2006:1006). Tävlingskortet kostar 300 kr och gäller i fem (5) år.

Förlorat kort makuleras i registret. Ett nytt tävlingskort görs mot en avgift på 400 kr. Ansökan skickas till kansliet samtidigt som avgiften betalas på förbundets konto BG: 442-4487. Den sökande ska ange namn och personnummer.

 

Ladda hem dokumenten nedan för info och blankett om ansökan för tävlingskort.


VIKTIGT: Samtliga tävlande i Kata och Kumite ska ha TÄVLINGSKORT.
Tävlingskortet måste visas upp för domare inför varje match.
Tävlingskortet kostar 300 kr. och gäller i fem (5) år.
Kortet beställes via kansliet kanslist@swekarate.se eller
ring på 08 597 604 93.
OBS! Gäller EJ BARN, endast kadetter, juniorer och seniorer

 

Tävlingskort/licens hanterad inte av Helsingborgskarate klubb, men det enskilda medlem.

Tävlingskort/licens är endast nödvendigt vid tävlingar i Sverige.