Vi har inlett samarbete och vänskap med Nordsjällands Karate Akademi. www.karatenord.dk

NKA ligger i Gribskov kommun i Danmark och tränar Shotokan.

NKA är medlem av DKA/JKS och har många högt graderade medlemmar.

Målet med samarbetet och vänskapen är att öka möjligheten för gemensam träning

och inspiration över Öresund.