Helsingborg februari 2014

Årsmöte den 1 mars 2014 klockan 15:00-16:30
Plats: Tågaborg skolans matsal

Den 1 mars 2014 är det dags för Helsingborgskarate klubbs årsmöte, det vore trevligt om du kunde komma då.
Mötet börjar kl. 15:00, anhöriga och respektive är också mycket välkomna.
Endast medlemmar av Helsingborgskarate klubb har vid årsmötet rösträtt.

Efter mötet tänkte vi gå ut och äta på Scandlines –
(färjan Aurora seglar kl. 17:45 – mat och båt är egen betalning)

Dagordningen för årsmötet

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Val av mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare.
§ 4. Godkännande av dagordningen.
§ 5. Val av justerare och rösträknare.
§ 6. Verksamhetsberättelse.
§ 7. Ekonomiskredogörelse för 2013.
§ 8. Budget för 2014
§ 9. Revisors berättelse.
§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
§ 11. Valberedning redovisar förslag till styrelsen för 2014.
§ 12. Val av kassör för 2 år. (Avgående: Arne Sjöberg)
§ 13. Val av ledamöter för 1 år. (Sittande är Dorte Dahl, Carl Gunnar Hanson, Patrik Steén, Magnus Extergren, avgående: Tom Jarl, Lotta Nielsen
§ 14. Val av hedersledamot på livstid: Arne Sjöberg.
§ 15. Val av revisorer för 1 år. (Sittande är Patrick Serrarens)
§ 16. Val av valberedning för 1 år. (Sittande är René Stenfors, avgående: Peter Ac)
§ 17. Övriga frågor.
§ 18. Mötet avslutas.

För att veta hur mycket fika vi behöver på mötet och hur många vi ska beställa bord till, så vill vi att ni ska anmäla hur många som kommer.

Svara senast den 19 februari 2014 till: info@helsingborgskarate.com.

Ange hur många ni kommer på årsmötet och om ni ska med ut och äta på Aurora.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
Helsingborgskarate klubb

Årsmöte 2014