Tack till alla deltagarna vid årets årsmöte 2022.

Ny styrelse för perioden 2022 – 2025:

 

Ordförande: Peter Stenfors (mandat till 2025)

Kassör: Katharina Dahl (mandat till 2023)

Ledamot: Ajla Feratovic (mandat till 2023)

Ledamot: Tom Jarl (mandat till 2022)

Ledamot: Joakim Helldén (mandat till 2023)

Ledamot: Arne Sjöberg (mandat på livstid)

Sekretärere: Petra Helldén (mandat till 2022)

Revisor: Alexander Dahl (mandat till 2022)

Valberedning: René Stenfors (mandat till 2022)