För att deltaga i graderingen skal du som elev vara:

_medlem av Helsingborgskarate klubb
_betalt din medlemsavgift
_godkänd för gradering
_betalt din graderingsavgift

På graderingen skal du ta med dig:

_medlemskort till Helsingborgskarate klubb
_kvitto för betalt graderingsavgift

mer info: