STORT tack till alla ni som hjälpte till med att genomföra SM2021 i Helsingborg, utan er skulle vi inte ha lyckats med att genomföra en så stor event.