I samarbete med Salmela Movie Production har det tagits fram en dvd ifrån HBG KAITEN Kodomo Cup 2011.

DVD:en koster 100:- och kan beställas hos Monica Fransson:
monica.nielsen2(a)comhem.se