Vid årets sommarläger graderades Alexander Björk till Shodan (1.dan)